top of page
          Jesteśmy filią Banku krwi Mikołów. Posiadamy na stanie krew zarówno psią jak i kocią, wykonujemy próby krzyżowe przed przetoczeniem, określamy grupy krwi, wykonujemy na miejscu morfologię .Krew-Jak ważna jest w życiu, wszyscy chyba wiemy.
         U ludzi podobnie jak u Naszych Zwierzaków wyróżniamy grupy krwi. U Psów tych grup jest bardzo dużo(niektórzy opisują ponad 20 )my zostańmy przy podstawowej 8. Grupy, czyli w Naszym wypadku odpowiednie markery (antygeny) ,na krwinkach czerwonych nazywamy u Piesków DEA. I tak wyróżniamy DEA 1,1 ; 1,2; 3;4 itd. Najważniejszą grupą jest DEA1.1. Warto pamiętać, że oznaczenie grupy nie ma większego znaczenia tylko przy pierwszej transfuzji u psów- można wtedy podać krew w "ciemno" bez żadnych konsekwencji. Pojawia się niestety ALE, bo przy każdym kolejnym przetoczeniu podanie krwi niezgodnej może prowadzić do reakcji natychmiastowej (niebezpiecznego dla życia wstrząsu) bądź też reakcji opóźnionej( można powiedzieć krew dawcy zostanie bardzo szybko odrzucona przez biorcę). Dobrym pomysłem jest zatem przed pierwszą transfuzją oznaczyć grupę.
U Kotów wyróżniamy dwie grupy: A i B. Prawie tak jak u Nas :)Tutaj oznaczenie jest niemalże konieczne, bo każde przetoczenie krwi niezgodnej może spowodować groźny dla życia wstrząs. Badając krew możemy zauważyć, że większość kotków europejskich ma grupę A, ale są rasy np. populacja kotów brytyjskich, gdzie nawet 40% osobników posiada grupę B
Krew zawiera krwinki czerwone, białe, czynniki krzepnięcia i wiele innych składowych. Jak ważna jest jej funkcja jako płynu ustrojowego wszyscy wiemy. Transportuje tlen, produkty przemiany materii, hormony, zapewnia homeostazę organizmu. To tylko niektóre jej funkcje. Dla Nas jest produktem bardzo deficytowym, nie ma "sztucznej/syntetycznej" , każdą jednostkę trzeba pobrać od żywego organizmu. Bardzo często dzięki takiej transfuzji Twój zwierzak może żyć, dostać drugie życie....
bottom of page